Tři králové


Žáci ze 7. A si připravili pro své mladší spolužáky krátký program k tradici Tří králů. Ve středu 6. ledna 2016 navštívili třídy ve školce i ve škole, povyprávěli dětem tříkrálový příběh a objasnili jim význam tradice. Ukázali dětem dary Tří králů a nechyběly ani lednové pranostiky. Popřáli všem hodně štěstí a pevné zdraví v novém roce 2016 a rozloučili se koledou My tři králové jdeme k vám. Po jejich návštěvě zůstal na dveřích tradiční nápis K + M + B 2016.  

Děkujeme žákům 7.A a jejich třídní učitelce za velmi pěkně připravený program a doufáme, že děti za rok zase navštíví.
Mgr. Jana Soorová