Tři králové a vánoční nadílka


Nový rok začal a první návštěva v MŠ byla tříkrálová. Starší kamarádi ze 7.C s třídní učitelkou H. Franclovou přiblížili dětem tradici tří králů. Po jejich návštěvě čekala na děti ještě vánoční nadílka. Děti si u svých stromečků rozbalily poslední dárky.
                                                                                                                                                                       A. M.