Tréninková hodina děčínských basketbalistů

 


V pondělí 30. května 2011 měli možnost členové sportovních kroužků (florbalu a vybíjené na 1.stupni ZŠ) se zúčastnit tréninkové hodiny děčínských basketbalistů. Ti si na tuto ukázkovou hodinu přivezli basketbalové míče a stojany, s kterými zasvěcovali žáky do pravidel basketbalu. Malí sportovci si tak mohli vyzkoušet driblink, střelbu na koš, míčové přihrávky i techniku práce s míčem. Všichni zúčastnění žáci si tuto hodinu pořádně užili. Basketbalisté jim slíbili, že opět přijedou v září a nabídnou jim aktivně trénovat a hrát basketbal v hale v Děčíně. Veliké poděkování patří panu L. Bártovi, který nám tuto akci nabídl a zorganizoval, a zároveň i dvěma basketbalistům, kteří předváděli ukázkový zápas a věnovali se dětem. Tato sportovní akce se velice zdařila a děti už se těší na další, která se uskuteční v září

       Mgr L. Ficencová,  Mgr. B. Ušáková