Tonda Obal na cestách

zavítal také k nám do školy
Ve čtvrtek 10. dubna 2014 se žáci celé školy zúčastnili vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách. Mladší žáci (do 2.ročníku) se seznámili s druhy odpadů, jak a kam se má jednotlivý odpad třídit, a co se z něj dále vyrábí. S pomocí lektora označili jednotlivé makety popelnic a třídili kartičky s obrázky odpadků. Shlédli video z třídící linky a prohlédli si vzorky recyklovaných materiálů.

Mgr Jana Soorová
 
Starší žáci (od 3. tříd po deváťáky) pracovali v multimediálních učebnách. Navázali na opakovací hodinu o třídění a ekologii, kterou s nimi interaktivní formou - prezentací Tondy Obala s pokyny a pracovními listy - provedli jejich učitelé. Od lektorů dostali pro skupiny nové pracovní listy s úkoly, které se týkaly třídění odpadu a jeho recyklace. Interaktivní formou si tak zopakovali a doplnili informace z nižších ročníků. Nová, interaktivní forma programu Tondy Obala na cestách se žákům líbila a žáci při ní získali další poznatky a zkušenosti, které mohou využít v praxi. Naše poděkování patří všem lektorům, kteří žáky programem provedli.
 


Informace ke třídění a recyklaci odpadů najdete na stránkách http://www.tonda-obal.cz/.

Mgr. Miroslava Šmídová