Tonda Obal na cestách


Dne 6. dubna 2017 se žáci zúčastnili interaktivního školního vzdělávacího programu Tonda Obal na cestách, který školám zprostředkovává společnost EKO-KOM. Cílem je vést děti ke třídění odpadu, a tím vytvářet základy k jejich odpovědnému chování v dalším životě. Program je také náplní průřezového tématu Enviromentální výchova: Vztah člověka k prostředí. Pro každou třídu trval cca 45 minut ve všech multimediálních a počítačových učebnách. Mladší žáci byli ke třídění odpadu motivováni pohádkou o zlé čarodějnici, která vždy v noci rozházela v království   všechny odpadky ze směsného odpadu. Žáci se naučili odpad třídit do různých popelnic, které čarodějnice neznala. Ve směsné popelnici skoro nic nezůstalo a ona nemohla království škodit. Starší žáci získali základní povědomí o skládkách, spalovnách a třídících linkách, po akci mají povědomí o cyklu popisujícím koloběh nakládání s odpadky. Na závěr žáci shlédli krátké video o recyklaci odpadu. Videa jsou k dispozici na stránkách: http://jaktridit.cz/cz/foto-a-video/videogalerie/serial-o-odpadech-na-ct#movie.

Mgr. Jana Soorová