Student cup SŽDC 2016


Ve čtvrtek 22. září 2016 se čtrnáct žáků devátých ročníků zúčastnilo sportovně-vzdělávacího projektu Student cup SŽDC, který je zaměřen na podporu technických oborů a pomáhá žákům při výběru budoucího povolání. Projekt pořádala poprvé v Děčíně Správa železniční dopravní cesty a ve spolupráci s VOŠ a SPŠ strojní, stavební a dopravní v Děčíně. V rámci tohoto projektu se žákům zábavnou formou na deseti stanovištích představily nejen jednotlivé technické profese SŽDC, ale také střední školy se svými studijními obory. Celkem 160 žáků základních škol na hřišti Střední průmyslové školy v Děčíně na Letné získalo informace o různých pracovních pozicích - operátor železniční dopravy, výpravčí, mistr tratí nebo si mohli vyzkoušet vědomostní testy s železniční tématikou. Také zkouška fyzické zdatnosti na nafukovacích dráhách nebo prohlídka vybavení hasičů SŽDC byly atraktivní součástí akce.
Pro naši školu byla tato akce velmi úspěšná, protože celkem ve třech disciplínách se na prvním místě umístila Barbora Kulíková z 9.B, která si také odnesla pohár pro absolutního vítěze Student cupu 2016, pořádaného poprvé v Děčíně. Vedle medailí byly pro vítězku připraveny také hodnotné ceny.


Mgr. J. Zelený