Sportovní kroužek


Každé pondělí se scházejí žáci 3. až 5. tříd, kteří rádi sportují, na sportovním kroužku ve velké tělocvičně na nové škole. Zde si mohou zahrát florbal, vybíjenou, seznámit se a vyzkoušet si základy basketbalu, přehazované a házené. Naučí se technice driblinku a míčových přihrávek. Zároveň si změří svou tělesnou zdatnost v různých sportovních soutěžích. Malí florbalisté si v březnu pojedou zahrát do markvartické haly turnaj.
    Mgr. L. Ficencová, Mgr. B. Ušáková