Slovo o mateřské škole

 


Provoz v mateřské škole

pondělí - pátek
v době od 6.00 do 16.00 hodin

  • pětitřídní mateřská škola, pro školní rok 2017-2018 a 2018 - 2019 je kapacita omezena na 4 třídy
  • zřizovatel - město Benešov nad Ploučnicí
  • kapacita 126 dětí, od 1. 1. 2017 do odvolání - počet přijatých max. 96 dětí (stavební úpravy - projekt Navýšení kapacity MŠ v Benešově nad Ploučnicí - CZ.06.2.67/0.0/0.0/15_014/0000594)
  • MŠ s celodenním provozem se řídí školským zákonem č. 561/2004 Sb., a vyhláškou č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání, ve znění dalších předpisů
  • učitelky MŠ se řídí při své práci Rámcovým vzdělávacím programem, jenž je rozpracován do školního vzdělávacího programu s názvem "Tajemství kouzelného stromu" s účinností od 1. 9. 2018: http://www.zsbnpl.cz//doc/svp-ms-od-1-9-2018.pdf
    a třídních vzdělávacích programů pro jednotlivé třídy