Slavnostní zahájení školního roku

v prvních třídách
V pondělí 4. září 2017 proběhlo slavnostní zahájení nového školního roku. První školní den bývá významný zejména pro prvňáčky, ale také jejich rodiče a prarodiče. V letošním roce poprvé usedlo do školních lavic 59 prvňáčků rozdělených do třech tříd pod vedením třídních učitelek Mgr. Martiny Turkové (1. A), Mgr. Hany Svobodové (1. B) a Mgr. Veroniky Netíkové (1. C). Jako každý rok v tento slavnostní den do školy zavítal také pan starosta Filip Ušák, který společně s paní ředitelkou Mgr. Dagmar Tesarčíkovou prvňáčky náležitě přivítal. Ve slavnostně vyzdobených třídách čekalo na každého žáka malé překvapení v podobě několika dárků. Společně s prvňáčky usedly poprvé do lavic také děti přípravné třídy v čele s třídní učitelkou Radkou Bartošovou.

Přejeme všem úspěšný start do nového školního roku!Mgr. Veronika Netíková