Slavnostní vyřazování vycházejících žáků


Velký sál Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí se v úterý 29. června 2010 stal svědkem slavnostního vyřazení padesáti vycházejících žáků z benešovské základní školy. Za přítomnosti starosty města Karla Vrbického, současných i bývalých pracovníků školy, rodičů a příbuzných žáků převzali vycházející žáci od třídních učitelek Mgr. Jaroslavy Novotné a Lenky Řadové závěrečné vysvědčení a pamětní list a od starosty města malý dárek. Dvanáct vyznamenaných žáků z obou devátých tříd převzalo z rukou ředitelky školy Mgr. Dagmar Tesarčíkové sladkou odměnu. Vyřazování hudebně doprovázel pan Josef Bříško, jehož hudba příjemně podtrhla slavnostní ráz celého odpoledne. Všem přítomným učitelům a pracovníkům školy poděkovali zástupci žáků Kristýna Oravkinová a Jiří Hovorka a přítomní žáci předali učitelům květiny. Kromě toho se žáci přítomným představili počítačovou prezentací a zazpívali společně nacvičenou píseň. Za zvuku studentské hymny pak opustili sál a stali se tak dalšími úspěšnými absolventy benešovské základní školy.

Poděkování patří také PhDr. Zdeňku Henigovi a pracovníkům benešovského zámku za zajištění příjemného prostředí a především třídním učitelkám a všem vycházejícím žákům za výborně připravený program slavnostního odpoledne.
 
                                                                                             Mgr. Mirka Šmídová
 
  
ředitelka školy a starosta města při zahájení

   


třídní učitelky a starosta města při předávání pamětních listů  
 
vyznamenaní žáci
 


     


                                                                                                       foto: A. Houšková, Z. Černá