Slavnostní vyřazování 2019


Ve čtvrtek 27. června 2019 se ve slavnostně vyzdobeném benešovském kině se svou školní docházkou rozloučilo 35 vycházejících žáků obou devátých tříd. Po slavnostním zahájení a přivítání hostů moderátory Milanem Pospíšilem a Radkem Heinzelem, předvedli žáci úchvatné taneční vystoupení Andělé a démoni, které s nimi připravil V. Krejčí. Následovaly připravené prezentace obou tříd a po nich se se žáky rozloučil ředitel školy Mgr. Jakub Zelený a také starosta města pan Pavel Urx. Pak už vycházející žáci obdrželi z rukou svých třídních učitelek Mgr. Martiny Pilnáčkové (9A) a Mgr. Jaroslavy Novotné (9B) a vedení školy své závěrečné vysvědčení, pamětní list a od vedení města drobný dárek. Po té byli představeni žáci, kteří povinnou školní docházku ukončili s vyznamenáním – V. Martínek, K. Městková, P. Pongráczová, J. Soor, N. Štechmüllerová, N. Šimonová (všichni 9A), B. Brousilová, S. Petrová a R. Heinzel (9B), kteří si odnesli dárek od vedení školy. Na závěr absolventi naší školy poděkovali svým rodinám a kytkou také svým pedagogům. Poděkování za krásně strávené odpoledne patří všem, kteří letošní vyřazování připravili.

Všem našim letošním absolventům přejeme hodně úspěchů v jejich dalším životě.

Mgr. M. Šmídová

foto: O. Dračka