Slavnostní vyřazování 2012


Hudební sál Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí se ve čtvrtek 28. června 2012 stal svědkem již tradičního slavnostního vyřazování vycházejících žáků základní školy v Benešově nad Ploučnicí. Se školní docházkou se za přítomnosti starostky města Mgr. Dagmar Tesarčíkové, rodičů, prarodičů, současných i bývalých pedagogů školy rozloučilo 49 vycházejících žáků dvou devátých tříd a žáků speciální třídy. Z rukou třídních učitelů - Mgr. M. Zákravské, Ing. H. Brňákové a I. Schwarze převzali vycházející žáci závěrečné vysvědčení své školní docházky a pamětní list, od starostky města drobný dárek. Deset žáků, kteří ukončili svou školní docházku s vyznamenáním, převzalo od Mgr. Miroslavy Šmídové sladkou odměnu. Součástí slavnostního vyřazování bylo představení jednotlivých tříd vlastními počítačovými prezentacemi. Všem přítomným rodičům, učitelům a pracovníkům školy poděkovali zástupci žáků K. Nováková a B. Kučerová, na závěr předali přítomní žáci učitelům květiny. Celý slavnostní akt byl zakončen společně nacvičenou písní, po které žáci opustili slavnostní sál a stali se tak dalšími úspěšnými absolventy benešovské základní školy. Poděkování za příjemné prostředí patří PhDr. Z. Henigovi a pracovníkům benešovského zámku, za hudební doprovod panu J. Bříškovi a Mgr. V. Kopecké a především třídním učitelům a jejich vycházejícím žákům za výborně připravený program slavnostního vyřazování.
 
Mgr. M. Šmídová