Slavnostní vyřazování - 2013


Ve čtvrtek 27. června 2013 patřil hudební sál státního zámku Benešov nad Ploučnicí slavnostnímu vyřazování vycházejících žáků. Se školní docházkou se za přítomnosti starostky města Mgr. D. Tesarčíkové, místostarosty K. Vrbického, pedagogického sboru školy, rodičů a dalších hostů rozloučilo 43 žáků, zejména žáků dvou devátých tříd s třídními učitelkami Ing. H. Brňákovou (9. A) a P. Skořepovou (9. B) a speciální třídy třídního učitele I. Schwarze. Slavnostní vyřazování zahájila, po příchodu žáků do sálu, Mgr. M. Šmídová. Další děj byl v režii samotných žáků, celým slavnostním vyřazováním provázeli sami žáci - Veronika Šredlová a Tomáš Rak. K přítomným žákům promluvila starostka města Mgr. D. Tesarčíková. Poté převzali vycházející žáci z rukou třídních učitelek vysvědčení a pamětní list, od starostky města drobný dárek a dívky také krásnou růži. Nejlepší žáci, kteří ukončili povinnou školní docházku s vyznamenáním - T. Frič, K. Háková, E. Niederlová, K. Piskačová, M. Štěpánková (všichni 9. A), M. Felczánová, B. Havránková, N. Kováříková, V. Manželová, N. Mrázková a V. Šredlová (všechny 9. B) - dostali  z rukou Mgr. M. Šmídové sladkou odměnu. Následovaly počítačové prezentace, kterými si vycházející žáci připomněli dobu strávenou na naší škole a představili své budoucí plány. Pak již Tomáš a Veronika poděkovali jménem vycházejících žáků především učitelům školy, ale také svým rodičům a žáci předali přítomným učitelům květiny. Na závěr zazpívali společně nacvičenou píseň a za zvuku hudby opustili sál.
Poděkování patří Mgr. V. Kopecké za nácvik společné písně a hudební doprovod celé akce, panu J. Bříškovi za ozvučení akce a především Státnímu zámku Benešov nad Ploučnicí za zapůjčení krásných prostor, ve kterých vyřazování probíhá. 
Všem, kteří ukončili svou školní docházku na naší škole, přejeme hodně úspěchů v dalším životě.
 
M. Š.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
foto: M. Hlinková, st. zámek Benešov nad Ploučnicí
(další fotografie na http://www.zamek-benesov.cz/aktuality/?more=19#msg19)