Slavnostní vyřazování


V úterý 28. června 2011 se uskutečnilo již tradiční slavnostní vyřazování žáků 9. tříd v hudebním sále Horního zámku v Benešově nad Ploučnicí. Se školní docházkou se za přítomnosti starostky města Mgr. Dagmar Tesarčíkové, rodičů, prarodičů, současných i bývalých pedagogů školy rozloučilo 46 žáků dvou devátých tříd. Z rukou třídních učitelů Mgr. Milana Vokatého a Mgr. Markéty Kácové převzali vycházející žáci závěrečné vysvědčení své školní docházky a pamětní list, od starostky města drobný dárek. Vyznamenaní žáci - L. Denisovová, T. Grundová, K. Jurčáková, J. Procházka, B. Čabelková, A. Dortová, J. Meduna, K. Mrázková, M. Petřina, D. Raková, M. Šmídová a K. Valčuková převzali od Mgr. Miroslavy Šmídové sladkou odměnu. Za žáky se se školní docházkou rozloučily Katka Jurčáková a Katka Valčuková, vycházející žáci předali učitelům květiny. Na závěr se žáci představili vlastními prezentacemi svých tříd. Závěr slavnostního odpoledne obstarala společná píseň, kterou stejně jako úvodní píseň, se žáky připravila Mgr. Z. Černá.
Poděkování za příjemné prostředí patří PhDr. Z. Henigovi a pracovníkům benešovského zámku, za hudební doprovod panu J. Bříškovi a především třídním učitelům a jejich vycházejícím žákům za výborně připravený program slavnostního vyřazování.
 
 
Mgr. M. Šmídová
 

 
foto A. Houšková