Školská rada

informace z ustavujícího zasedání

V pondělí 14. listopadu 2011 byli na pedagogické radě zvoleny členky školské rady z pedagogických pracovníků. V úterý 22. listopadu 2011 proběhly volby členů školské rady ze zákonných zástupců žáků a také rada města jmenovala své zástupce do školské rady. Školská rada je nyní kompletní. Školská rada bude po další tři roky pracovat ve složení: Bc. Zdena Čvančarová, Karel Vrbický, Jiří Zelený (zástupci zřizovatele), Hana Beznosková, Olga Kalabisová, Romana Winterová (zákonní zástupci žáků), Mgr. Zdeňka Černá, Mgr. Věra Doležalová a Marcela Jansová (zástupci pedagogického sboru).
První, ustavující zasedání se uskuteční v pondělí 12. prosince 2011 od 16 h v aule školy, v rámci zasedání proběhne volba předsedy školské rady.
 
 
Mgr. Miroslava Šmídová
 
 
V pondělí 12. prosince 2012 se uskutečnilo ustavující zasedání školské rady. Její členové byli seznámeni se základními informacemi a činností školy. Předsedkyní školské rady byla na následující období zvolena Mgr. Zdeňka Černá.
 
Mgr. M. Šmídová