Školní rok 2016 -17 zahájen


Ve čtvrtek 1. září 2016 byl zahájen nový školní rok. Do školních lavic zasedlo více než 490 žáků v 21 běžné třídě a 2 speciálních třídách, 16 dětí v přípravné třídě a 110 dětí v mateřské škole Sluníčko.

Ve třech prvních třídách zahájilo za přítomnosti starosty města Filipa Ušáka, ředitelky školy Mgr. Dagmar Tesarčíkové, rodičů a prarodičů dětí svou povinnou školní docházku 68 prvňáků pod vedením třídních učitelek Mgr. Jany Soorové (1. A), Mgr. Martiny Ondrejkovičové (1. B) a Mgr. Martiny Rejmanové (1. C). Spolu s nimi zasedly poprvé do školních lavic také děti v jedné přípravné třídě, ve které s nimi bude pracovat Radka Bartošová.

Všem přejeme úspěšný vstup do nového školního roku 2016-2017.

M. Š.