Školní kolo zeměpisné olympiády

aktuálně z okresního kola

V úterý 22. a ve středu 23. února 2011 se uskutečnilo školní kolo zeměpisné olympiády. Olympiáda již tradičně probíhá ve třech kategoriích - kategorie A pro žáky 6. ročníků, kategorie B pro 7. ročníky a kategorie C je určena pro žáky 8. a 9. ročníků.
Soutěžící řeší ve školním kole úlohy dle témat stanovených pro daný školní rok. 6. ročníky - matematický zeměpis, Země ve vesmíru, kartografie, děje v litosféře, 7. ročník - Austrálie a Oceánie, Afrika, Atlantský oceán a Amerika, nejstarší kategorie 8. a 9. ročníky - regionální gegografie Evropy.
Školního kola se zúčastnilo 10 žáků 6. ročníků (kategorie A), 11 žáků ze 7. ročníků (kategorie B) a 14 žáků z 8. a 9. ročníků (kategorie C)
Vítězové škola v jednotlivých kategoriích:
kategorie A - David Kalabis ze 6.A, kategorie B - Martina Oravíková ze 7.A, kategorie Michala Šmídová z 9.B
 
Okresní kolo zeměpisné olympiády se uskutečnilo 9. března 2011 v Děčíně. Výborný výsledek - 4.místo v kategorii A získal pro naši školu David Kalabis.
 
 
Mgr. J. Šedivá, Mgr. M. Šmídová