Školní kolo recitační soutěže

výsledky z oblastního kola
Dne 13. 2. 2014 proběhlo v aule na budově Nova školní kolo recitační soutěže. Celkem se soutěže zúčastnilo 35 žáků ve čtyřech kategoriích. Do městského kola, které bude v České Kamenici dne 12. 3. 2014, postupují vždy soutěžící, kteří se umístili na 1. a 2. místě. V první kategorii 2. a 3. roč. je to Matěj Werner, Vilém Effenberger a Barbora Ondrejkovičová, ve druhé kategorii 4. a 5. roč. Nikola Štechmüllerová a Simona Petrová. Třetí kategorie 6. a 7. roč. bude zastoupena Barborou Kulíkovou a Eliškou Fleischerovou, v poslední kategorii 8. a 9. roč. to bude Petra Svobodová, David Šredl a Dominik Lohniský. Všem postupujícím gratulujeme a držíme palce, ale současně děkujeme všem účastníkům za krásné recitační zážitky a příjemně strávené odpoledne.Závěrem soutěže dostali všichni účastníci pamětní list.

Mgr. Blanka Ušáková
 
 
Ve středu 12. března 2014 se v České Kamenici uskutečnilo městské kolo a žáci naší školy vybojovali velmi pěkná umístění. V I. kategorii (2. - 3. tř.) zvítězila Barbora Ondrejkovičová z 2.A, na 3. místě se umístil Matěj Werner (3.B), ve II. kategorii (4. a 5. tř.) se na 2. místě umístila Kamila Mališová z 5.A a 3. místo vybojovala Nikola Štechmüllerová z 4.A. Všem reprezentantům patří poděkování a pochvala za reprezentaci školy. Báře Ondrejkovičové a Kamile Mališové budeme držet palce v oblastním kole, které se uskuteční již v pátek 21. března 2014 v Děčíně.
 

 
Mgr. B. Ušáková
 
V pátek 21. března 2014 se v Domě dětí a mládeže v Děčíně uskutečnilo oblastní kolo této soutěže. Obě naše reprezentantky Barbora Ondrejkovičová z 2.A a Kamila Mališová z 5.A zúčastnily oblastního kola 43. ročníku recitační soutěže „Mladá scéna 2014“, i přes dobře odvedený výkon nepřivezly výrazné umístění. Oběma dívkám patří poděkování za reprezentaci školy.
 
M. Š.