Školní kolo pěvecké soutěže Děčínský skřivánek

informace z městského kola

Ve středu 1. 2. 2012 se konalo školní kolo soutěže v sólovém zpěvu "Děčínský skřivánek". Na Bílé škole soutěžili žáci I. kategorie (první, druhé a třetí třídy). Zpěváci moc pěkně zpívali a porota se rozhodla udělit toto pořadí: 1. místo získala Ema Bartáčková z 1.B, na 2. místě se umístila Klára Štěpánková z 2.B a 3. místo si zasloužila Lucie Pastorová z 2.A
Žáci v II. a III. kategorii soutěžili v aule Nové školy.

V II. kategorii udělila porota 1. místo Tereze Havránkové ze 4. B, 2. místo Tereze Pastorové z 5. B a Šárce Klaudyové ze 4. A, 3. místo Karolíně Misíkové ze 4. A a Veronice Štěpánkové ze 4. B 

Ve III. kategorii se na 1. místě umístila Marie Němcová ze7. B, na 2. místě Kateřina Chmelíková ze 7. A a na 3. místě Nikola Lipenská z 9. A. 


 V II. kategorii porota ještě udělila čestná uznání Lucii Kalabisové, Jorice Tojmarové, Nele Grundzové a Soně Janové. V III. kategorii Marii Wojtechové a Petru Kloučkovi.


Všem zpívajícím žákům, i těm, kteří se letos neumístili, děkujeme za krásné chvíle strávené při zpěvu písní.

Nejúspěšnější zpěváci:  T. Havránková, T. Pastorová a  M. Němcová  budou školu reprezentovat v městském kole v Děčíně.

Mgr. Alena Špačková
 
 
 
Městské kolo Děčínského Skřivánka 2012 se uskutečnilo ve středu 22. února 2012 v DDM v Děčíně. Tereza Pastorová (5.B) získala ve své II. kategorii krásné 3. místo. Blahopřejeme!
 
M.Š.
 
(na stránce http://www.ddmdecin.cz/?p=4572 najdete fotografie z městského kola)