Sfumato v přípravném ročníku


„Sfumato „splývavé čtení“ je čtení pro všechny děti, které mají zrak, hlas a sluch.“
„SFUMATO je metodika čtení, která má preventivní charakter. Vychází z předpokladu, že dyslexie je stav, do kterého dítě uvádíme špatnou čtecí metodou. Při čtení metodou SFUMATO dyslexie nevzniká!“

Mária Navrátilová, autorka metody

Metodou SFUMATO začaly děti v přípravné třídě pracovat od října. Děti se učí správně vyslovovat (volat) písmeno O. Seznamují se s ním v textu a básničce, kterou velmi pěkně všechny děti přednáší. Při dramatizaci si čtou texty, kde se písmeno často opakuje. Dále písmeno o rozlišují na tiskací, psací, velké a malé. Písmeno využívají v pohybové (tělesné) výchově, v hudební výchově i při výtvarných činnostech. V rámci výtvarné výchovy si děti postavily OSTROV OBRA OLIVERA. Děti tato práce velice baví a těší se na každý nový den.

Výtvarná díla - Okno malíře Oty  a Oliverovo oko  

nebo uvolňovací cviky


R. Bartošová, tř. učitelka