Seznam přijatých žáků do 1. ročníku

k základnímu vzdělávání pro školní rok 2013/14, dodatečně přijatí
 

Seznam žáků zapsaných do 1. třídy na ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí, p. o.
                                         pro školní rok 2013/14

K základnímu vzdělávání byli přijati uchazeči s registračními čísly
 
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 1                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 28
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 3                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 29
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 4                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 30
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 5                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 31
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 6                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 32
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 7                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 33
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 8                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 34
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 9                      Z1-2013/14-ZSBnPl- 35
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 10                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 37
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 12                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 39
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 13                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 40
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 14                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 42
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 15                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 43
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 16                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 44
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 18                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 45
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 20                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 47
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 21                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 49
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 23                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 50
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 24                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 52
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 25                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 53
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 26                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 54
   Z1-2013/14-ZSBnPl- 27                    Z1-2013/14-ZSBnPl- 55
 
Uchazeči s uvedenými registračními čísly požádali
o odklad povinné školní docházky

          Z1-2013/14-ZSBnPl- 2
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 11
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 17
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 19
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 22
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 36
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 38
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 41
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 46
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 48
          Z1-2013/14-ZSBnPl- 51

Benešov nad Ploučnicí 25. 1. 2013                      Mgr. Miroslava Šmídová
                                                                  statutární zástupce ředitelky školy
 
Zveřejněno dne: 28. ledna 2013
 
 
Dokument o přijatých žácích s úředním razítkem: http://www.zsbnpl.cz//doc/zapis-2013.pdf
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18. února 2013
 
 
Dodatečně přijatí uchazeči k základnímu vzdělávání
Z1-2013/14-ZSBnPl- 2
Z1-2013/14-ZSBnPl- 56
Z1-2013/14-ZSBnPl- 57
Z1-2013/14-ZSBnPl- 58
 
Benešov nad Ploučnicí 15. 2. 2013                 Mgr. Miroslava Šmídová
                                                              statutární zástupce ředitelky školy  
 
Zveřejněno dne: 15. února 2013
 
Dokument o přijatých žácích s úředním razítkem: http://www.zsbnpl.cz//doc/zapis-2-1213.pdf
Rozhodnutí nabylo právní moci dne 8 března 2013