Šetrné papírování


V týdnu od 7. do 11. června 2010 měla škola zapůjčeny filmy s ekologickou tématikou, které byly promítány žákům naší školy pod názvem "Ozvěny Ekofilmu 2010". Filmy se zabývaly problematikou ochrany a tvorby životního prostředí a globálních problémů lidstva.

Celý týden byl v pátek 11. června 2010 zakončen sběrovou akcí, při které zejména mladší žáci naší školy přinesli přes 3 600 kg starého papíru.
Vyhodnocení sběrové soutěže "Šetrné papírování" - proběhlo za přítomnosti starosty města Karla Vrbického, jednatele firmy ProEKO Varnsdorf Milana Hulána a učitelů a žáků školy v pátek   25. června 2010 v městském kině. Všichni sběrači byli odměněni dárky od pořádající firmy, nejúspěšnější sběrač školy – Kamil Horvát (sebral přes 300 kg papíru) se 30. června 2010 spolu s dalšími žáky okresu zúčastnil na letišti v České Lípě vyhlídkového letu, hlavní výhry v této prospěšné soutěži. Škola obdržela finanční odměnu. Všem, kteří přinesli papír a podíleli se na pěkném výsledku naší školy, patří poděkování.
 
 
                                                                                                                                                                                                                                                       Mgr. Mirka Šmídová