Setkání s budoucími prvňáčky


Ve čtvrtek 2. června 2016 se konalo v aule budovy Nova setkání s budoucími prvňáčky a jejich rodiči. Po krátkém přivítání paní ředitelky všichni shlédli pohádku Rozum a Štěstí, kterou si pro ně připravili žáci 4. B. Děti se dívaly s velkým zaujetím a odměnily herce potleskem. Za to, že byly děti vzorní diváci, dostaly od žáků ze 4. B obrázky. Po té se jim představily budoucí paní učitelky, které sdělily rodičům předběžné informace k zahájení příštího školního roku.  


Budoucí učitelky prvních tříd:

 Mgr. Jana Soorová, Mgr. Martina Ondrejkovičová, Mgr. Martina Rejmanová