Sběr žaludů a kaštanů na Bílé škole


V říjnu jako každý rok sbíraly děti na Bílé škole žaludy a kaštany. Celkem bylo sebráno 831 kg kaštanů a žaludů. Nejlepší sběrači jsou ve 3. A, kteří sebrali 140 kg, hned za nimi jsou se 132 kg děti ze 3. B a na třetím místě malí sběrači z 2. C se 106 kg.

Děkujeme všem dětem a jejich rodičům, kteří se sběru zúčastnili. Sebrané žaludy a kaštany si odvezli lesníci a jejich píli jistě v zimě ocení lesní zvířátka.

R. Bartošová