Sběr žaludů a kaštanů

na Bílé škole

Děti z Bílé budovy sbíraly jako každý rok žaludy a kaštany pro lesní zvěř.
V soutěži zvítězila již druhým rokem třída 3.A paní učitelky Mgr. Blanky Ušákové, která nasbírala celkem 378 kg žaludů a kaštanů. Na druhém místě se umístila třída 1.A třídní učitelky Mgr. Jany Soorové s 208 kg a následovala je třída 2.B třídní učitelky Mgr. Jaroslavy Chvojkové se 155 kg.

Celkově děti nasbíraly 1 379 kg žaludů a kaštanů, které si odvezli lesníci.

Děkujeme všem dětem, které se sběru zúčastnily.

Bartošová Radka