Sběr kaštanů a žaludů

výsledky


Děti z Bílé budovy sbíraly jako každý rok žaludy a kaštany pro lesní zvěř.


V soutěži zvítězila třída 2. A paní učitelky Mgr. Blanky Ušákové, která nasbírala celkem 291 kg žaludů a kaštanů. Na druhém místě se umístila třída 4. B tř.  učitelky Mgr. Jany Soorové s 271 kg a následovala je třída 3. B tř. učitelky Mgr. Martiny Turkové se 187 kg.

Celkově jsme nasbírali 1 406 kg žaludů a kaštanů, které si odvezli lesníci.

Děkujeme všem, kteří se sběru zúčastnili.

Radka Bartošová