Rozvrh hodin 2018/19


Časový rozvrh vyučovacích hodin

1. 8.00 - 8.45; 2. 8.55 - 9.40; 3. 10.00 - 10.45; 4. 10.55 - 11.40;
5. 11.50 - 12.35; 6. 12.45 - 13.30; 7. 13.35 - 14.20; 8. 14.25 - 15.10
 
rozvrhy hodin podle jednotlivých tříd - 1. pololetí: http://www.zsbnpl.cz//doc/rozvrhy-trid-18-19.pdf

upravený rozvrh 3. a 4. tříd po dobu plavání (17. 9. - 23. 11. 2018): http://www.zsbnpl.cz//doc/upraveny-rozvrh-plavani-3.,4.-r..pdf
 
 
 
(návrat na www stránky tlačítkem zpět)

vysvětlení zkratek - I. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ - anglický jazyk, PRV - prvouka, VL - vlastivěda, PŘÍ - přírodověda, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče

vysvětlení zkratek - II. st.: ČJ - český jazyk, M - matematika, AJ/NJ - anglický, německý jazyk, 2. CJ - druhý cizí jazyk (německý jazyk, ruský jazyk, anglický jazyk a upevňování 1. cizího jazyka), PŘ - přírodopis, Z - zeměpis, D - dějepis, CH - chemie, F - fyzika, VOZ - výchova k občanství a ke zdraví, INF - informatika, HV - hudební výchova, VV - výtvarná výchova, PČ - praktické činnosti, TV - tělesná výchova, VP - volitelný předmět - Polytechnická výchova, Moderní výtvarné umění, Sportovní činnosti), PSPP - předmět speciálně-pedagogické péče