Zápis do MŠ Rozhodnutí o přijetí k předškolnímu vzdělávání

pro školní rok 2013/14

Seznam přijatých dětí podle registračních čísel
k předškolnímu vzdělávání od školního roku 2013/14
 
MŠ-ZÁ-2013/14 - 4  přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 5  přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 6  přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 8  přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 9  přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -11 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -13 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -14 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -15 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -16 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -18 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 -19 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 22 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 23 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 24 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 26 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 27 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 29 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 30 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 31 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 33 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 35 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 36 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 39 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 40 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 41 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 44 přijat
MŠ-ZÁ-2013/14 - 46 přijat
 
Vyvěšeno dne 20. 5. 2013
 
Mgr. Miroslava Šmídová
statutární zástupce ředitelky školy
 
 
Dokument Rozhodnutí o přijetí s úředním razítkem: http://www.zsbnpl.cz//doc/rozhodnuti-o-prijeti-k-predskolnimu-vzdelavani-pro-skolni-rok-2013-14.pdf
 
Pozn.:
Počet volných míst: 28, u zápisu přijato 46 žádostí.
Přijatí uchazeči jsou seřazeni podle přidělených čísel. Rozhodnutí o přijetí nebude přijatým uchazečům zasíláno, ale mají právo si zažádat o vyhotovení písemného stejnopisu (§69 odst. 4 správního řádu). Ten je možné si vyzvednout v sekretariátu školy - Opletalova 699 ve čtvrtek dne 23. 5. 2013 v době od 10 do 15.30 h.
Rozhodnutí o nepřijetí budou zaslána písemně poštou.