Říjnové soutěže a olympiády

Přírodovědný klokan, Logická olympiáda

V průběhu října se někteří naši žáci zapojili do vědomostních soutěží.

Nejprve si 16 žáků vyzkoušelo své znalosti z přírodovědných předmětů v tradičním Přírodovědném klokanovi. Cílem soutěže je vzbudit zájem žáků o technické a přírodovědné obory. Žáci v časovém limitu hledají a zaznamenávají odpovědi na jednorázový test s 24 otázkami z matematiky, biologie, fyziky, chemie a zeměpisu. Otázky jsou rozděleny podle složitosti za 3, 4 a 5 bodů a soutěžící vybírají jednu odpověď z nabízených pěti možností. Soutěž v kategorii Kadet je určena žákům 8. a 9. tříd a stejných ročníků víceletých gymnázií, z našich soutěžících se nejlépe dařilo Jakubovi Martincovi a Květě Bížové, oba z 8. C.

Druhou soutěží byla Logická olympiáda, v té ze školy soutěžilo 31 soutěžících od dětí MŠ po žáky devátých tříd. Je to unikátní soutěž pořádaná Mensou České republiky založená na řešení logických úloh. Nerozhodují zde naučené znalosti, ale schopnost samostatného uvažování a pohotového rozhodování.  Soutěž probíhá v kategoriích rozdělených podle věku soutěžících - samostatně řeší úlohy děti z MŠ, ve dvou kategoriích soutěží žáci 1. a 2. tříd, další kategorie je určena žákům 3. - 5. tříd a v nejstarší kategorii ZŠ žáci 6. - 9. ročníků. Na řešení mají soutěžící časový limit, úlohy řeší prostřednictvím počítače. Registraci do soutěže provádí žáci spolu se svými rodiči. V kategorii žáků 3. - 5. tříd soutěžilo republikově celkem 11 616 řešitelů, z toho v našem kraji 620, mezi nimi našich 15 žáků a nejlepší výsledek dosáhl Tomáš Chlumský z 3. A. Ve starší kategorii řešilo soutěžní  úlohy v republice 17 156 řešitelů, z toho v našem kraji 1 211. U nás se do soutěže přihlásilo 10 žáků a nejlepším řešitelem byl Pavel Dobrovolný ze 7. B. V posledním říjnovém týdnu soutěžili nejmladší - v kategorii MŠ za naši školu jediný reprezentant - Matěj Doležal, celkem v této předškolní kategorii soutěžilo 941 řešitelů. V kategorii žáků 2. tříd soutěžilo 2 614 soutěžících, z toho v našem kraji 135 žáků. Z pěti našich soutěžících byla nejlepší Natálie Machutová z 2. C. Pochvalu za účast v soutěži si zaslouží všichni naši soutěžící.

Mgr. M. Šmídová