Ředitelské volno - květen 2019


Ředitel školy vyhlašuje na základě ustanovení odst. 2 § 24 zák. č. 561/ 2004 Sb. (školský zákon) v aktuálním znění pro všechny žáky základní školy volný den na pondělí 6. května 2019 z technickoorganizačních důvodů (vzdělávání pedagogů).

Školní družina bude v provozu pro všechny žáky školy.

Mgr. Jakub Zelený, ředitel školy