Pythagoriáda a matematická olympiáda - 5. třídy


Na začátku prosince 2010 se letos poprvé konalo školní kolo 34. ročníku matematické soutěže Pythagoriáda pro žáky 5. tříd. Žáci z obou pátých tříd řešili v aule školy 15 soutěžních úloh. Úspěšným řešitelem a postupujícím do okresního kola byl každý žák, který by získal alespoň 9 bodů. Bohužel nikdy z našich žáků tento bodový zisk nezískal. Nejúspěšnějším řešitelem byl Pavel Urx z 5.A, kterému postup do okresního kola unikl o jeden bod.

 
Šest žáků 5. tříd - zájemců o matematiku se zapojilo do řešení soutěžních úloh domácího kola matematické olympiády. Ze šesti soutěžících se jedinou úspěšnou řešitelkou stala Eliška Šlechtová z 5.B, která školu reprezentovala také v okresním kole ve středu 26. ledna 2011 v Děčíně.
 
 
Mgr. M. Šmídová