První projektový den

v mateřské škole

V říjnu proběhl zkušební "projektový den" v MŠ. Co to znamená? Učitelky ze všech tříd připravily zábavně poučný program pro děti z jiné třídy  - výtvarný, sportovní, hudební, badatelský. V dalším měsíci se třídy posunou. Děti se tak budou seznamovat i s jinými učitelkami a prostředím druhých tříd a zároveň se učitelky budou snažit vytypovat děti s nadáním pro jednotlivá zaměření na druhou polovinu roku. Z pohledu učitelek a zdá se, že i dětí, se den vydařil a všichni byli spokojeni. Takže zase za měsíc.
 
A. Matajová