Ustavující jednání žákovského parlamentu


Ve středu 13. února 2019 se na svém prvním, ustavujícím jednání sešel nově ustavený Žákovský parlament, jeho členy si každá třída zvolila v lednových třídních volbách. Zástupce jednotlivých tříd přivítal vlídným slovem ředitel školy Mgr. Jakub Zelený, který jim pogratuloval ke zvolení a sdělil jim vizi fungování Žákovského parlamentu. Požádal je o aktivnost a pracovitost při společném plánování zvelebení naší školy i při spolupráci školy a jiných organizací fungujících nejen v našem městě. Žáci si poté zahráli několik seznamovacích her k uvolnění napětí a navození přátelské atmosféry. Na příští schůzku si členové parlamentu udělili několik úkolů: vytvořit a sepsat stanovy ŽP, navrhnout a zvolit předsedu a místopředsedy, dohodnout se na zapisovateli a způsobu zapisování schůzek ŽP. Z prvního jednání odcházeli plni elánu a nadšení, a tak jim přejeme hodně úspěchů v jejich práci.

Mgr, Š. Leknerová, koordinátorka žákovského parlamentu