Projekty ve školním roce 2011/12


     

 
 
"EU peníze školám" od 1. února 2011 do 31. července 2013 projekt "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759)
 
 
Projekty jejichž poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, kterým jsou financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu naší školy je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau

                         

V roce 2011 -  projekt "Umění bez hranic" (EEL-0147-CZ-1).
V roce 2012 - projekt "Otevřená náruč" (EEL-0166-CZ-1).