Projekty v rámci mezinárodní spolupráce v roce 2007 - 2009


Ve školním roce 2007/2008 a 2008/2009 čerpá škola finanční příspěvek z Česko-německého fondu budoucnosti

Název projektu: Ateliér výchov uměním
V rámci tohoto projektu probíhá
- 4 denní kurz v keramické dílně,
- 4 denní výměnný pobyt žáků  Benešov n. Pl. - Heidenau (průřezové téma :Multikulturní výchova)
- dvoudenní kurz prostorové tvorby a závěrečná vernisáž výstavy (k 28. říjnu - státnímu svátku ČR)
Vernisáž výstavy ukončí celý projekt, předpokládá se účast starostů měst Benešova n. Pl a Heidenau, představitelů UJEP Ústí n. L. a dalších hostů z partnerské školy v Heidenau.