Projektový den v 6. A - Naše bylinky


V pátek 4. května 2018 se žáci 6. A pustili do projektu „Naše bylinky“.  Během jednoho školního dne dokázali vyrobit přes 70 sirupů nejvyšší kvality. Byliny ze školního pozemku po důkladné úpravě a maceraci zakonzervovali a připravili si ji k prodeji na tradiční školní jarmark. Jako pedagogy nás velmi potěšila píle a pracovitost žáků, ale také jejich upřímná radost, kolik peněz mohou získat jejich prodejem do třídního fondu.  Prodejem smysluplného, kvalitního a zdravého produktu. My dospělí to nazýváme - výuka finanční gramotnosti prostřednictvím zážitkové pedagogiky. Hned po skončení akce bylo vidět, že někteří žáci již plánují, jak se sami pokusí získanou dovednost uplatnit v praxi.

Ukázka jedné z etiket: Mgr. Jiří Štágl a Magda Krejčová, 6. A