Projekt Vzdělávání

výtvarný kurz pro pedagogy


Ve dnech 26. – 28. 8. 2016 proběhla první akce mezinárodního projektu Euroregionu Elbe/Labe, financovaného programem EU - Fond malých projektů. Projekt nese název "Vzdělávání" (EEL-0067-CZ). 

Patnáct českých a německých učitelů se sešlo ve výtvarných dílnách školy ke společnému tvoření. Letošním tématem byla tvorba skleněné mozaiky. Mozaiku frekventanti vytvářeli na korpus fontány, který vytvořil pan Pavel Urx na speciálně vytvořené řezačce. Vymyslel též celý systém fungování fontány. Práce mozaikování byla náročná, ale výsledek je úchvatný. Plně funkční mozaikové fontány budou představeny veřejnosti na závěrečné školní výstavě dne 21. října 2016 v galerii školy.

Mgr. Dagmar Tesarčíková