Projekt Umění bez hranic ukončen
Základní škola získala dotaci ve výši 9 743 eura (z celkové částky 11 463 eura) na realizaci mezinárodního projektu Umění bez hranic.
Poskytovatelem dotace je Euroregion Elbe-Labe v rámci programu Cíl3, jímž mohou být financovány mezinárodní aktivity v rámci vymezeného území. Partnerem projektu je Pestalozzi Gymnasium v Heidenau, s nímž naše škola spolupracuje již 19 let.
Projekt umění bez hranic sestával ze čtyř částí – dva výměnné pobyty žáků Základní školy Benešov nad Ploučnicí, především těch, kteří se učí německý jazyk a studentů Pestalozzi Gymnasia v Heidenau. Výměnné pobyty byly zaměřeny na ekologii a práci s digitální fotografií. Další částí pak byl vzdělávací kurz pro pedagogy a výtvarné nadšence. Kurz byl zaměřen na počítačovou grafiku v programu COREL a tvorbu technikou airbrush. Poslední akcí pak byla společná říjnová výstava prací dospělých i dětí.
Výměnný pobyt českých dětí v německé Pirně absolvovalo ve dnech 6. 9. – 10. 9. celkem 14 českých a 14 německých školáků. Děti zde plnily zadání pod názvem "Země, zázračná planeta". Zkoumaly péči našich sousedů o krajinu, odpadové hospodářství, péči o opuštěná zvířata. V rámci pobytu se musely domlouvat na jednotlivých aktivitách, výstupem pak byla výtvarná dílka, zachycující nešvary současné společnosti ve vztahu k životnímu prostředí.
Výměnný pobyt německých dětí v Benešově nad Ploučnicí absolvovalo ve dnech 4. 10. - 7. 10. celkem 14 německých a 14 českých dětí. Děti měly za úkol fotografovat přírodní i industriální prostředí, tento materiál pak zpracovávaly pod vedením odborného lektora v počítačových učebnách benešovské základní školy v několika programech, včetně tvorby fotomontáží. Výstupem čtyřdenní práce bylo portfolio fotografií, doplněné o názory jednotlivých protagonistů k životu na planetě Zemi.
Z jednotlivých prací byly vytvořeny velkoformátové fotografie, které byly vystaveny na závěrečné výstavě dne 26. 10. 2011 v galerii školy.
Vzdělávací kurz pro dospělé ve dnech 3. 7. – 6. 7. absolvovalo celkem 15 výtvarných nadšenců, o které se starali dva lektoři a tlumočník. Práce byla zahájena seminářem o možnostech využití grafického programu COREL pro vytvoření šablon, které jsou základem tvorby technikou airbrush. Připravená digitální podoba šablony byla vyřezána na laserovém profesionálním přístroji (plotru) a práce ve výtvarné dílně mohla začít. Bylo vytvořeno na 30 obrazů, jejichž tématem byl život po životě, dar víry a autoportrét. Výtvarníci používali buď barevné tuše, nebo profesionální autolaky. V zápalu tvorby se občas přehřívaly kompresory, nucené přestávky byly využity buď k přípravě dalších šablon, nebo diskusemi nad jednotlivými díly.
Výtvarná díla byla vystavena na závěrečné výstavě dne 26. října v galerii školy. V rámci vernisáže byli hosté vystaveni nejen působení duchovních obrazů, ale i atmosféře evokující pocity vděku, duchovního naplnění a pokory člověka k životu. Své pocity mohli vypsat na připravené papírové pásy, které nesou svědectví o prožitku navštívené vernisáže. Myšlenka duchovního prožitku byla završena intuitivním výběrem kamene vděčnosti, který symbolizoval pro každého jeho osobní život.
Pro zájemce, kteří se na výstavu nedostali, máme dobrou zprávu: Všechny práce budou vystaveny v červnu 2012 v rámci oslav Benešovského slunovratu.
 
Mgr. Dagmar Tesarčíková                                                    Mgr. Miroslava Šmídová
autor projektu                                                                   statutární zástupce školy
 

foto: Mgr. M. Vokatý, O. Dračka, A. Houšková, M. Chvojková