Projekt Umění bez hranic - výtvarný kurz 
Ve dnech 3. až 6. července 2011 se uskutečnil v prostorách základní školy kurz počítačové grafiky a výtvarné techniky airbrush. Kurzu se zúčastnili nejen pedagogičtí pracovníci ZŠ a MŠ Benešov nad Ploučnicí a Pestalozzi Gymnasia v Heidenau, ale také další zájemci o moderní výtvarné umění z řad veřejnosti. Námětem společné tvorby byla duchovní témata "Život po životě, Dar víry, Pokora".
Každý účastník kurzu zpracoval svůj návrh v programu Corel, poté následovala návštěva grafického studia spojená s laserovým vyřezáváním šablon. V dalších dnech se všichni seznámili s technikou airbrush. Vše probíhalo pod bedlivým dohledem lektorů Viktora Beneše a Pavla Urxe. Výtvarná díla, která vznikla, budou zdobit prostředí školy a také se stanou součástí výstavy, která se uskuteční dne 26. říjma 2011 u příležitosti státního svátku ČR.
Kurz i následná výstava jsou realizovány v rámci projektu Umění bez hranic, financované z FMP Ziel3/Cíl3 Euroregionu Labe/Elbe


                             
 
 
 
Lenka Řadová