Projekt Škola hrou ukončenV rámci projektu EU peníze školám byl na naší škole realizován projekt Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Do projektu, který probíhal od 1. února 2011 do 31. července 2013, se zapojili všichni žáci školy i celý pedagogický sbor. Významnou měrou byla podpořena výuka prostřednictvím digitálních technologií zaměřená především na přírodovědnou gramotnost a spolupráci v rámci mezinárodních projektů. K rozvoji těchto aktivit byla škola vybavena novou digitální technikou. Nákup byl realizován prostřednictvím tří výběrových řízení, z nichž druhé bylo pro formální chyby v zadávací dokumentaci zrušeno a opětovně vypsáno.
Samotný projekt byl realizován ve třech fázích. V přípravné fázi byl realizován nákup digitálních technologií a proběhlo vzdělávání pedagogů v tvorbě digitálních učebních materiálů. Obě budovy školy byly pokryty signálem Wi-Fi. V hlavní, realizační, fázi byly zavedeny nové předměty pro nadané a talentované žáky prostřednictvím individualizace výuky pomocí digitálních technologií. Pedagogičtí pracovníci zpracovali celkem 27 sad digitálních učebních materiálů (v každé sadě 20 výukových materiálů - DUM, celkem 540) pro vzdělávací předměty na I. i II. stupni školy, které aplikovali do vzdělávacího procesu. Zároveň byla zbudována nová laboratoř pro rozšířenou výuku přírodovědných předmětů. Žáci školy byli zapojeni do mezinárodních projektů s využitím komunikace prostřednictvím digitálních technologií a zaměřením na využití zkušeností z rozvoje přírodovědné gramotnosti. V závěrečné fázi pak učitelé sdíleli vytvořené DUMy ve virtuálním prostředí školy. Ve školním vzdělávacím programu byly dále rozvíjeny vyučovací předměty s využitím digitálních technologií a předměty zaměřené na rozvoj přírodovědné gramotnosti žáků. Škola byla dovybavena novou interaktivní technikou.
Po skončení projektu bude škola nadále realizovat výuku v intencích výstupů projektu, tj. bude pokračovat rozvoj přírodovědné gramotnosti prostřednictvím předmětu seminář a praktika z přírodovědných předmětů. Škola bude i nadále zapojena do mezinárodních projektů, zejména s kooperující školou Pestalozzi Gymnasiem Heidenau (SRN). Nastoupený trend výuky prostřednictví digitálních učebních materiálů bude i nadále pokračovat a vytvořené materiály budou využívány v rámci výuky předmětů, pro které byly vytvořeny.
 
Závěrečná monitorovací zpráva projektu byla řídícím orgánem dne 16. 9. 2013 schválena.
 
Všem pracovníkům školy patří poděkování za úspěšnou realizaci tohoto projektu v prostředí naší školy.
 
 
 
Mgr. M. Šmídová