Projekt Škola hrou - Výzva k podání nabídky - zrušenoVýzva k podání nabídky - květen 2013

http://www.zsbnpl.cz//doc/vyzva-k-podani-nabidek-kveten2013.pdf

Výzva odeslána dne 7. 5. 2013
 
http://www.zsbnpl.cz//doc/vyzva-k-podani-nabidek-technicka-specifikace-kveten2013.pdf


Mgr. M. Šmídová
 
Oznámení o zrušení výběrového řízení - http://www.zsbnpl.cz//doc/zruseni-vyberoveho-rizeni.pdf
 
17. 5. 2013
Mgr. M. Šmídová