Projekt Škola hrou - EU peníze školám

aktuální informace

V prvním pololetí roku 2011 pokračovaly přípravné práce v rámci projektu EU - peníze školám "Škola hrou" (CZ.1.07/1.4.00/21.0759). Po výběrovém řízení, které proběhlo v lednu 2011, byla škola v průběhu února a března vybavena novými informačními a komunikačními technologiemi. V pondělí 16. května 2011 měli všichni žáci školy volný den a do lavic zasedli jejich učitelé. Celý den se pod vedením lektorů Centra vzdělanosti libereckého kraje vzdělávali v rámci projektu EU - peníze školám v tvorbě digitálních učebních materiálů, které obohatí vzdělávání žáků školy. Výsledkem tohoto vzdělávání jsou první dvě sady digitálních učebních materiálů, které již od září 2011 budou ověřovány - "pilotovány" v předmětech matematika a český jazyk. Pro školní rok 2011/12 je připraven dodatek ke školnímu vzdělávacímu programu v rámci tohoto projektu, kde se připravuje projekt „Malý Einstein“ pro nadané žáky v přírodovědných předmětech. Žáci budou mít možnost pracovat ve volitelném předmětu Seminář a praktika z přírodovědných předmětů a Aplikovaná fyzika, žáci 5. tříd budou do projektu zapojeni v povinném předmětu Přírodověda. V rámci povinného předmětu Informatika budou žáci v projektu "Babylon" pracovat ve virtuálním prostředí s využitím prostředí Moodle. Cílem bude výuka cizích jazyků žáků a mezinárodní setkávání s kooperující školou v Heidenau ve virtuálním prostředí.
V průběhu srpna 2011 bude připravena nová přírodovědná laboratoř pro projekt "Malý Einstein" tak, aby mohla být využívána pro výuku přírodovědných předmětů na naší škole.
 
 
Mgr. M. Šmídová