Projekt Škola hrouV rámci projektu Škola hrou (CZ.1.07/1.4.00/21.0759) realizovaného v projektu EU - peníze školám byla v srpnu podána již 3. monitorovací zpráva.
V rámci projektu je ve škole realizována šablona věnovaná Využití ICT - šablony III/1: Individualizace výuky prostřednictvím digitálních technologií, III/2: Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT a III/3: Vzdělávání pedagogických pracovníků pro oblast digitálních technologií a šablona Přírodní vědy č. V/1 Individualizace výuky pro zvýšení efektivity rozvoje přírodovědné gramotnosti žáků základních škol a pro posilování empirických činností žáků ve výuce přírodovědných předmětů.
Šablona III/1 byla realizována prostřednictvím projektu Babylon, do kterého byli zapojeni žáci 5., 6. a 9. tříd. Vyučujícími předmětů v projektu byli Mgr. L. Sönlová a Mgr. M. Vokatý. Cílem této šablony bylo propojení digitálních technologií s výukou cizích jazyků. Zkušenosti získané z této výuky budou využívány pro výuku i v dalším školním roce.
V rámci šablony III/2 vytvářeli učitelé školy digitální učební materiály (DUM), které po jejich vytvoření vyzkoušeli v samotné výuce. V rámci této šablony bylo vytvořeno a odpilotováno 27 sad DUM (v každé sadě 20 vzdělávacích materiálů). Byly vytvořeny materiály pro všechny ročníky z různých předmětů. Nejvíc DUMů (11 sad) bylo vytvořeno pro český jazyk - materiály vytvořily Mgr. H. Svobodová (jednu ve spolupráci s Mgr. Z. Černou), Mgr. V. Becková, Mgr. B. Ušáková, Mgr  A. Špačková (po 2 sadách), Mgr. V. Doležalová, Mgr. L. Ficencová, Mgr. H. Fridrichová (každá 1 sada). Pro výuku cizích jazyků - německý a anglický jazyk bylo vytvořeno šest sad, které vytvořili Mgr. M. Vokatý (5 sad) a Mgr. L. Sönlová (1 sada). Čtyři sady vznikly pro výuku matematiky - po jedné sadě vytvořily Mgr. J. Soorová, Mgr. J. Chvojková, Mgr  H. Svobodová a Ing. H. Brňáková. Po jedné sadě byly vytvořeny sady Mgr  V. Doležalovou pro vlastivědu, Mgr. M. Baštrnákovou pro prvouku, P. Skořepovou pro přírodopis (biologii člověka), Mgr. J. Šedivou pro zeměpis, L. Řadovou pro dějepis a Mgr. M. Zákravskou pro výtvarnou výchovu. Všem autorům patří poděkování za jejich vytvoření a ověření ve vyučovacích hodinách. Všechny materiály jsou uloženy na školním serveru, v případě zájmu kontaktujte vedení školy nebo jednotlivé autory.
Před vlastním vytvářením jednotlivých sad a realizací dalších šablon se učitelé v rámci šablony III/3 vzdělávali pro oblast digitálních technologií. Své zkušenosti využívají při výuce jednotlivých vyučovacích předmětů a budou využívat pro zkvalitnění a inovaci svých hodin.
Šablona V/1 byla realizována projektem Malý Einstein. Do projektu byli zapojeni talentovaní a nadaní žáci v oblasti přírodních věd. Výuka probíhala v předmětu přírodopis v 5. třídě a ve volitelných předmětech Seminář a praktika z přírodovědných předmětů pro žáky 7. - 9. ročníků. V hodinách s žáky pracovali Ing. M. Rybář a Mgr. J. Špička. Výuka probíhala v odborných učebnách a přírodovědné laboratoři a také v okolí školy (např. na školní zahradě vzniklo broukoviště).
Celý projekt bude zakončen v průběhu nového školního roku 2012/13.

Mgr. M. Šmídová