Ovoce a zelenina do škol

projekt pro žáky I. stupně

Naše škola je zapojena do projektu ,,Ovoce a zelenina do škol“, který je spolufinancovaný z prostředků Evropské unie. Děti dostávají 2x měsíčně různé druhy ovoce, zeleniny nebo 100% ovocné nápoje. V letošním školním roce byl žákům nabídnut doprovodný program tzv. ,,Ochutnávkový koš“.
Dne 16. dubna 2015 děti dostaly do třídy koš plný zeleniny a ovoce, a to i velmi neznámých exotických druhů. Nejprve si ovoce a zeleninu prohlédly a pojmenovaly, poté si mohly vše při různých didaktických hrách očichat, ohmatat a ochutnat. Ovoce a zelenina žáky provázela celý den v různých předmětech (v M, ČJ, AJ, VV, Pč, Hv). Projekt si každá třída organizovala sama. V některých třídách malovali obrázky, z jiných se ozývaly písně s tématikou ovoce či zeleniny. Ti nejmenší malovali křídou před školou své ovocné koše, někteří tvořili saláty, obložené talíře apod. Projekt se všem velmi líbil a hlavně splnil to, co se od něj očekávalo. Především žáci získávají kladný vztah ke zdravé výživě.

Radka Bartošová