Projekt MŠ - Kapesníček Uzlík


Děti v mateřské škole jsou v letošním školním roce zapojeny do projektu KAPESNÍČEK UZLÍK. Hlavním záměrem projektu je vytvářet u dětí správné životní návyky a postoje jako základ zdravého životního stylu. Projekt sleduje naplňování záměrů v několika oblastech - Péče o moje tělo, Péče o zdraví, Zdravé stravování, Relaxace jako prostředek regenerace.
Kapesníky "Uzlíky" vyrobili pro jednotlivé třídy žáci Moderního výtvarného umění a děti keramického kroužku. Každá třída má jinou barvu kapesníčku: Žlutý - Broučci, Zelený - Motýlci, Oranžový - Myšky a Červený - Berušky.

Zelený Uzlík


Žlutý Uzlík
Oranžový Uzlík


Červený Uzlíkkolektiv MŠ