Projekt Dopravní bezpečnost


Ve dnech 14. – 16. 4. 2015 proběhl na Bílé škole preventivní projekt "Zebra se za Tebe nerozhlédne!". Během těchto dnů nprap. Petra Trypesová se svými kolegy prap. Michalem Vištejnem – DI Děčín, pprap. Petrou Tomáškovou – OOP Děčín – Podmokly a prap. Eliškou Kubíčkovou – OOP Děčín – Podmokly, navštívila celkem 12 tříd, od přípravného ročníku po čtvrté třídy, včetně speciální třídy. V každé třídě proběhl 45 minut dlouhý blok, jehož cílem bylo preventivně působit na chodce a další účastníky silničního provozu, zejména pak osvojit dodržování pravidel bezpečného přecházení vozovky a odbourávat mýty o absolutní přednosti chodců na přechodech pro chodce. Žáci se také dozvěděli, jak se bezpečně pohybovat za snížené viditelnosti. Besedy byly doplněny videoukázkami a výukovým programem od Besipu v interaktivní učebně. Děti se aktivně zapojovaly a odpovídaly na otázky. Za vše byly nakonec odměněny zápisníkem a reflexní samolepkou.

Preventivním projektem "Zebra se za Tebe nerozhlédne!" byl na naší škole zahájen projekt Dopravní bezpečnost, který vyvrcholí ve Světovém týdnu bezpečnosti na silnicích od 4. do 10. května 2015, vyhlášeném Světovou zdravotnickou organizací.

Mgr. Hana Svobodová, Mgr. Jana Soorová