Projekt Dopravní bezpečnost

pokračování na hřišti
V úterý 5. května 2015 vyvrcholil projekt Dopravní bezpečnost na hřišti pro přípravný ročník, první a druhé třídy. Činnosti byly rozděleny do třech aktivit. Jednou z nich bylo dopravní hřiště s křižovatkami a značkami. Značky vyrobili žáci z 5. a 6. ročníků při výtvarné výchově, dřevěné podstavce žáci 2. st. v dílnách. Děti si s paní učitelkou nejprve prošly jednotlivé křižovatky a řekly si, jak se zde mají zachovat. Potom se rozdělily do skupin a volně se pohybovaly po hřišti jako chodci (ve žluté vestě) nebo auta (s volantem). Některé děti dohlížely jako policisti na dodržování pravidel. Druhým úkolem bylo projít osmi stanovišti uprostřed velkého hřiště. Děti zde chodily po skupinkách a plnily různé úkoly spojené s bezpečností v dopravních situacích. Poslední činností byla jízda na koloběžkách. Děti měly připravené karty, za splnění úkolů na ně dostaly vždy část obrázku. Pokud vše splnily, vyšel jim obrázek dětí na přechodu. Na závěr dostaly drobnou odměnu.

Ve čtvrtek 7. května proběhla podobná akce pro děti z třetích a čtvrtých tříd a pro speciální třídu. Úkoly byly už náročnější. Na závěr všichni také dostali za splnění úkolů odměnu.
S organizací akce pomáhali žáci z devátých tříd. Zaslouží si velkou pochvalu, hlavně za pěkný přístup k mladším spolužákům.

Projektem Dopravní bezpečnost se žáci zapojili do soutěže Chraňme Naše děti (http://www.chranmenasedeti.cz/).
Mgr. Jana Soorová