Projekt 72 hodin


Již po druhé se naše škola zapojila do celorepublikového projektu 72 hodin, který pořádá Česká rada dětí a mládeže. Jedná se o tři dny dobrovolnických aktivit, kdy se lidé snaží pomoci lidem či přírodě. V loňském roce naše škola pomáhala lidem z azylového domu v Děčíně, letos pomůže přírodě. Jednou z možných aktivit byla výsadba stromů - náš projekt jsme nazvali: "Vitamíny ze školní zahrádky budou pro nás zdravější než ty koupené". Jelikož je za Bílou školou nevyužitý školní pozemek, rozhodli jsme se pro vysázení čtyř ovocných stromů – 2 hrušní a 2 jabloní. Tyto stromy byly škole v rámci projektu poskytnuty zdarma.
Protože do hlavní aktivity byly zapojeny děti z 2. A a děti z přípravné třídy, velice rádi využily pomoci žáků ze speciální třídy a jejich pana učitele Schwarze. Díky jejich síle, kdy dětem připravili pozemek pro sázení, mohly děti 14. 10. 2016 provést výsadbu ovocných stromů. K realizaci tohoto projektu také velice pomohl ovocnář pan Kruml, který dovezl a věnoval 4 pytle s kvalitní zeminou, poskytl odborné informace o jednotlivých druzích stromků a po vysazení stromečky zastřihl. Všichni se u práce zapotili a věří, že tato činnost přinese ovoce.

Děkujeme Všem, kteří s realizací tohoto projektu pomohli a těšíme se na výzvu v příštím roce.      
 
Mgr. Hana Svobodová, Radka Bartošová
 
 
Více informací o projektu naleznete na https://www.72hodin.cz/2016/projekty/obnoveni-skolni-zahradky