Projekt: 100 let vzniku ČSR


V posledním červnovém týdnu školního roku 2017 - 2018 se naše škola v rámci celoškolního projektu „100 let od vzniku republiky“ připojila k oslavám stého výročí vzniku ČSR. V průběhu celého školního roku se žáci naší školy mohli postupně seznamovat s různými tématy týkajícími se První republiky formou informačních 3D panelů znázorňujících jednotlivé číslice roku 1918. Celý projekt vyvrcholil ve dvou dnech plných her a zábavy, které pro žáky I. a II. stupně  připravili žáci devátých ročníků pod vedením Mgr. Jakuba Zeleného.


V jedenácti dílnách se žáci formou soutěží seznamovali například se státními symboly ČSR, s osobnosti T. G. Masaryka atd. Velmi oblíbená byla dílna „Běh na knedlíky“. Za správnou odpověď či řešení jim pak organizátoři jednotlivých dílen zapsali do soutěžního pasu vyhranou částku v Kčs. Na závěr po úspěšném splnění všech dílen žáci navštívili žáky-bankéře v Československé národní bance, kteří jim vydali vkladní knížku s vyhranou částkou. Na základě vyhrané částky si pak žáci mohli nakoupit drobné předměty v obchodu Vendelína Bajzy.

Nejlépe si mezi žáky z 1. – 4. tříd vedli žáci IV. B -  M. Rélich, R. Kosinová, D. Tran a D. Blata, na budově NOVA bylo z 5. – 9. tříd nejlepší družstvo z VI. A ve složení M. Vinšová, M. Wojtech a E. Dereninová. Odměnu ve formě keramické medaile s vyznačenými roky 1918 - 2018 dostali na závěr projektového dne všichni žáci, kteří soutěž absolvovali. Medaile pro ně vyrobily učitelky výtvarné výchovy ve spolupráci se žáky 2. stupně.


Projektový den na budově NOVA dne 25. 6. 2018 (foto O. Dračka)
Projektový den na Bílé škole - úterý 26. června 2018 (foto Mgr. J. Soorová)