Projekt - Enviromentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí


Město Benešov nad Ploučnicí připravuje projekt "Environmentální výchova dětí v Benešově nad Ploučnicí - vybudování výukového zahradního altánu". Projekt je řešen ve spolupráci s Místní akční skupinou Labské skály, jejímž prostřednictvím bude zažádáno o podporu z Programu rozvoje venkova, OSA IV. Leader,  v rámci 10. výzvy MAS. Projekt vzniká ve spolupráci Města Benešov nad Ploučnicí, Rodinného centra MEDVÍDEK a Základní školy Benešov Ploučnicí."


     http://www.zsbnpl.cz//doc/zadost-o-dotaci-412-20131220-140416-1-mesto-mas.pdf